PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Buro Werktuig respecteert jouw privacy. We verklaren dat we de ontvangen persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Anders gezegd: netjes en zorgvuldig. Dat doen we volgens de geldende wetgeving op dit gebied. Buro Werktuig, gevestigd aan, Plan-T, Burgemeester Stekelenburgplein 199, Unit 4. 5041 SC Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
www.burowerktuig.nl

Plan-T, Burgemeester Stekelenburgplein 199, Unit 4 

5041 SC Tilburg 

013 595 09 04

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buro Werktuig verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruik maakt wordt van onze website/diensten. Een aantal gegevens kunnen aan ons worden verstrekt:

Voor- en achternaam

E-mailadres

Gegevens over uw activiteiten/klikgedrag op onze website

 

Bezoekgegevens en klikgedrag

Op onze website houden we algemene gegevens bij van onze bezoekers. In dit soort gevallen kunnen we tijdelijk een aantal zaken vaststellen: het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip en gegevens van je browser/toestel. Deze gegevens proberen we te anonimiseren. Bovendien verstrekken we deze ook niet aan derde partijen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buro Werktuig gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie kun je zien als een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 

Waarom we deze cookies gebruiken? Dit is puur voor technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast zorgen deze cookies ervoor dat we de website goed kunnen laten werken. Als het bijvoorbeeld nodig is, kunnen we deze dan optimaliseren. De cookies die je surfgedrag bijhouden, zijn bedoeld om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden. 

Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je  ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor toelichting klik hier


Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Met de zojuist genoemde informatie kan Buro Werktuig het online gedrag op de website meten om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buro Werktuig bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld ofwel zo lang als dat wettelijk verplicht wordt. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie: sales@burowerktuig.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Buro Werktuig verkoopt de verkregen gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Buro Werktuig blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Buro Werktuig en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sales@burowerktuig.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Buro Werktuig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buro Werktuig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sales@burowerktuig.nl

 

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.