Over deze klus

75 jaar later. We vertellen vergeten verhalen. We herbeleven wat is verdwenen en koesteren onze vrijheden. In 2019 heeft Joep Horevoorts het initiatief genomen om deze verhalen opnieuw zichtbaar en beleefbaar te maken door het gebied tussen het Bels Lijntje en het militaire terrein De Kiek op te knappen. Hier staat nu een groot kunstvliegtuig. Breathtaking als je er langs fiets, echt waar!

A touch of #TeamTuig

Voor de (her)opening van dit gebied op 26 oktober ontvingen wij de eer om de compilatiefilm van het hele traject te maken. Natuurlijk konden onze fotografen het ook niet laten om die dag voor eeuwig vast te leggen.